Rolul masculin/feminin; rolul matern/patern


roluriMasculinul şi femininul sunt principii complementare în natură şi societate, ce se susţin şi se întăresc reciproc, care există şi-şi extrag semnificaţia prin raportare unul la celălalt. La fel se întâmplă şi cu rolurile psihologice masculin şi feminin care trebuie privite împreună, unul fără altul pierzându-şi sensul specific.

A fi într-un anumit rol sau a juca un rol presupune a te comporta conform prescripţiilor acestuia. A fi în rolul masculin sau feminin înseamnă a accesa comportamente specifice, ce sunt derivate din prescipţiile de rol sociale pentru masculinitate şi feminitate. Aceste prescipţii sunt nişte standarde sociale de comportament, ce condiţionează educaţia ca bărbat sau ca femeie într-o anumită societate.

Comportamentele specifice rolului masculin pot fi subsumate următoarelor aspecte:

 • activism
 • orientare spre exterior, realitate
 • centrare pe carieră
 • privilegierea logicului, a cogniţiei
 • comunicare pentru a transmite informaţii
 • combativitate
 • agresivitate
 • asertivitate
 • centrare pe performanţă şi realizări
 • competiţie
 • iniţiativă
 • curaj
 • dinamism
 • controlul trăirilor emoţionale
 • funcţionare psiho-biologică constantă
 • bună orientare spaţială
 • nevoia de-a proteja
 • structurarea acţiunilor în vederea atingerii anumitor scopuri
 • rezistenţă la efort
 • creativitate
 • spirit exploratoriu.

Rolul feminin se caracterizează prin următoarele:

 • receptivitate
 • intimitate
 • centrare pe emoţii, afectivitate
 • comunicare pentru a crea conexiuni
 • atitudine conciliatoare
 • spirit cooperant
 • sensibilitate
 • maleabilitate
 • exprimare emoţională
 • mister
 • nevoia de-a fi protejată
 • senzualitate
 • tandreţe
 • erotism.

Gradul în care ne asumăm atributele specifice rolurilor masculin şi feminin reflectă nivelul de dezvoltare al acestor roluri în structura personalităţii noastre şi depinde de mai multe aspecte, dintre care mai importante sunt: relaţia cu părinţii, caracteristicile educaţiei primite în acest sens, relaţiile erotice dezvoltate.

Pe fundamentul rolurilor feminin şi masculin se structurează rolurile matern şi patern. Pentru ca acestea să poată să se construiască armonios este nevoie ca rolurile feminin şi masculin să fie ele însele bine dezvoltate. O mamă bună nu poate să fie în război cu feminitatea sa, iar o figură paternă pozitivă poate creşte doar pe terenul unei masculinităţi asumate.

Comportamentele specifice rolului matern sunt:

 • afectivitate
 • comportament hrănitor (fizic şi psihic)
 • capacitate de conţinere
 • stabilitate emoţională
 • capacitate de-a avea grijă, de-a proteja, de-a susţine
 • empatie
 • toleranţă
 • disponibilitate
 • blândeţe.

Comportamentele caracteristice rolului patern sunt:

 • responsabilitate
 • autoritate
 • stabilirea de norme, limite şi valori
 • capacitate de-a iniţia
 • îndrumare
 • fermitate
 • transmitere de informaţii
 • capacitate de-a proteja
 • disponibilitate
 • suport.

Rolurile matern şi patern nu sunt specifice doar părinţilor, ci ele, corespunzând unor nevoi general-umane, sunt dezvoltate de orice fiinţă umană, putând fi accesate în diverse contexte relaţionale.

Rolurile masculin/feminin, matern/patern fac parte din structura noastră psihică. În funcţie de apartenenţa noastră la un anumit sex, dar şi de o serie de alţi factori, unele sau altele vor fi mai mult sau mai puţin dezvoltate în constelaţia proprie de trăsături psihice. A fi conştienţi de nivelul de dezvoltare al acestor roluri conduce firesc la a fi mai în contact cu anumite resurse personale relaţionale şi sociale.

Advertisement