Lucrul terapeutic cu schema cognitivă neîncredere/abuz

3.4Convingerea fundamentală a schemei: oamenii nu sunt de încredere şi pot chiar să te abuzeze.

Descrierea persoanelor cu această schemă:

 • la un nivel profund, nu au încredere în ceilalţi şi se aşteapă ca, în relaţiile pe care le stabilesc cu ceilalţi, să fie înşelaţi, minţiţi, să se profite de ei, să fie abuzaţi;
 • comportamental pot fi precauţi, suspicioşi;
 • fie evită relaţiile intime, fie intră în relaţii în care joacă unul din rolurile agresor-victimă.

Cauze posibile ale formării acestei scheme: experienţele şi relaţiile abuzive timpurii (din perioada de dezvoltare a personalităţii), relaţiile cu figurile de ataşament insecurizante şi abuzive.

Scopurile terapeutice când lucrăm cu clienţi care au această schemă:

 • clienţii să înţeleagă că există oameni care pot fi de încredere;
 • clienţii să înveţe să facă distincţia între oamenii de încredere şi cei care nu sunt de încredere;
 • clienţii să înveţe să pună limite clare şi ferme comportamentelor abuzive din relaţii.

Intervenţia terapeutică bazată pe relaţia terapeutică:

 • relaţia terapeutică este factorul central al intervenţiei;
 • relaţia terapeutică trebuie să ofere siguranţa emoţională de care clienţii au nevoie.

Intervenţia terapeutică bazată pe aria cognitivă:

 • se aduc contraargumente logice, cognitive, extrase din realitate, împotriva ideii că oamenii nu sunt de încredere;
 • se abordează cognitiv ideea asumării responsabilităţii pentru abuzul suferit cu scopul plasării acesteia asupra persoanelor care au abuzat.

Intervenţia terapeutică bazată pe aria experienţială:

 • retrăirea în context terapeutic a experienţelor abuzive cu scopul integrării acestora;
 • consolarea părţii de copil interior;
 • identificarea agresorului ca o parte rea şi confruntarea acestuia;
 • dezidentificarea interioară cu partea de agresor;
 • întărirea părţii de adult sănătos.

Intervenţia terapeutică bazată pe aria comportamentală:

 • identificarea comportamentelor neîncrezătoare, suspicioase din relaţii şi înlocuirea acestora cu comportamente mai încrezătoare;
 • exersarea abilităţii de a pune limite clare în relaţii;
 • exersarea abilităţii de a identifica partenerii abuzivi şi a acelora neabuzivi;
 • construirea de relaţii cu parteneri nonabuzivi.
Bibliografie:
Fontaine, O, Fontaine, Ph., Ghid clinic de terapie comportamentală şi cognitivă, Ed. Polirom, Iaşi, 2008
Yalom, Irvin, Darul psihoterapiei, Ed. Veilant, Bucureşti, 2002
Young, E. Jeffrey, Klosko, S. Janet, Weishaar, E. Marjorie, Terapia centrată pe scheme cognitive

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s